Afrika 2w_edited

"In reizen is Doofheid geen handicap, maar een voordeel."

- Jos Wesemann (mede oprichter Wesemann Travel)

Wesemann Travel

Wij zijn een reisorganisatie gespecialiseerd in reizen voor en door Doven en slechthorenden. Het is onze missie om:
 
  • Leuke reizen organiseren voor onze doelgroep
  • De toegankelijkheid van de reiswereld verbeteren voor mensen met een auditieve beperking
  • Kansen creëren voor doven en slechthorenden op werk en inkomen in de reiswereld
  • Dovencultuur en gebarentaal presenteren als een kracht en een bron van inspiratie
 
Wij houden ons bezig met de volgende activiteiten:
 
  • Het organiseren van groepsreizen naar verschillende bestemmingen
  • Het organiseren van op maat gemaakte reizen voor individuen en besloten groepen naar verschillende bestemmingen 
  • Het begeleiden van sociale projecten in ontwikkelingslanden en het organiseren van stages en vrijwilligerswerk.
 
Het is onze visie dat doofheid niet alleen een handicap is, maar ook een een manier van leven, een cultuur. Doven, waar ook ter wereld, hebben veel met elkaar gemeen; ze delen bepaalde gedragskenmerken, omgangsvormen, sociale netwerken, specifieke humor, en bovenal een gemeenschappelijke taal; de Gebarentaal. Ook al verschillen gebarentalen per land, het is per definitie een visuele taal en met een beetje aanpassingen kunnen Doven uit de hele wereld goed met elkaar communiceren. Door deze culturele verbondenheid kunnen Doven toegang krijgen tot lokale netwerken op een manier die voor buitenstaanders onbereikbaar is. Dit fenomeen zien wij als een grote kracht en is onze inspiratie om reizen te organiseren. Waar kan leggen wij altijd contact met lokale doven en betrekken wij hen bij de organisatie van de reis. Zo zijn wij in staat bijzondere activiteiten en excursies te organiseren, en kunnen er economische kansen ontstaan voor lokale doven.
 
Er zijn ook veel doven en slechthorenden die geen gebruik maken van gebarentaal. Ook voor hen organiseren wij reizen. Het culturele aspect weegt iets minder zwaar en het accent ligt meer op toegankelijkheid van informatie. Naast de toegankelijkheid van de reisbestemming proberen we ook oplossingen te vinden voor sociale interactie in de groep en met de omgeving.
 
Op velerlei verzoek organiseren wij ook reizen voor Doven die iets meer begeleiding nodig hebben. Bijvoorbeeld Doofblinden of Doven met een verstandelijke beperking. Wij werken samen met maatschappelijke organisaties en stichtingen om leuke reisprogramma’s voor deze doelgroep te realiseren.

 

Lees verder:
Ons Team
Onze bestemmingen
Stel een vraag

Wesemann Travel

Steentijdsingel 88

2496 SH Den Haag

let op: géén bezoek adres, alleen op afspraak

email: info@wesemann.travel

sms / WhatsApp: +31 641024729

©  Wesemann Travel 2010 - 2019